aktualizované: 12.09.2017 08:11:03 

CHESTER Z CHOTÁRA                                                    MUCHA      

skúšky - testing events
národný skúšobný poriadok záchranárskych psov - NSPZP
 
medzinárodný skúšobný poriadok - IPO-R
TOPlist