aktualizované: 19.11.2018 12:02:20 

CHESTER Z CHOTÁRA                                                    MUCHA      

skúšky - testing events
národný skúšobný poriadok záchranárskych psov - NSPZP
 
medzinárodný skúšobný poriadok - IPO-R
TOPlist